BEYİN TÜMÖRÜ

Ana Sayfa » BEYİN TÜMÖRÜ

beyinnBeyin, kafatası içerisinde tüm vücut fonksiyonlarını kontrol eden, en büyük sinirsel organdır. Arka-alt bölümünde ise beyin bulunur. Yüzeyi girintili çıkıntılı olup iki yarım küreden oluşur. Beyinle kafatası arasında bulunan 3 katlı zar beyni sarsıntılardan ve darbelerden korur. Yapısında milyarlarca sinir hücresi ağ şeklinde bulunur. Beyin;
* duyu organlarını kontrol eder,
* hormonların salgılanmasını kontrol eder,
* istemli ve istemsiz hareketlerin kontrol ve otomasyon merkezidir,
* kan basıncı, vücut sıcaklığı, sindirim hareketleri, susama ve acıkmayı kontrol eder,
* zeka irade ve hırs merkezleri beyindedir,
* okuma yazma ve anlamayı sağlar.

1-Beyinin Kötü Huylu Tümörleri ve Belirtileri

Baş bölgesindeki tümörler de diğer organ tümörleri gibi iyi ve kötü huylu olmak üzere iki ana grup altında incelenirler. İyi huylu (Benign) tümörler, genelde yaşamı tehdit etmezler, çok yavaş büyürler ve cerrahi girişimle çoğu defa nüksetmeyecek şekilde tedavi edilirler.

Baş bölgesindeki kötü huylu tümörler ise, baştaki kemik yapılarından, beyin zarları ve beyin dışı yumuşak dokulardan veya beyin dokusundan orijin alırlar, hızlı büyüme gösterirler, cerrahi girişim sonrası nüks olasılıkları yüksektir ve yaşamı tehdit ederler.
Baş bölgesi kötü huylu tümörleri, bu bölgenin dokularından (kemikler, beyin zarları ve yumuşak dokuları, beyin dokusu, göz dokusu) orijin (menşei) alabildiği gibi, vücuttaki diğer organ tümörlerinin metastazları olarak ta ortaya çıkabilirler. Bu durumda, çıktığı organın adını alan (örn: akciğer veya meme metastatik tümörü) tümörler olarak adlandırılırlar.

cocuk2Beyin tümörleri çeşitlilik gösterdiği için, burada en sık görülen kötü huylu beyin tümörleri sıklığı,  belirtileri ve yaşa göre dağılımları ana hatları ile şöyle özetlenebilir;
Beyin, vücutta kötü huylu tümörlerin sık görüldüğü bir organdır. Bu tümörler hemen her yaşta görülmekle birlikte ileri yaştaki insanlarda daha sık görülür. 18 yaşına kadar olan dönemde, beyin tümörleri tüm toplumlar içinde bütün tümörlerin %15-20’sini oluşturur. Bu tümörlerin yaklaşık 3’te 2’si kafatasının arka çukuruna yerleşmiş beyin bölgelerinde görülür. Beyin tümörleri, erkeklerde kadınlara göre hafif fazlalık gösterir.

Beyin dokusunda en sık görülen kötü huylu (Malign) tümörler, Glial Tümörlerdir. Beynin sinir dokusu arasındaki destek dokusundan kaynaklanırlar ve beyin dokusundan kaynaklanan tümörlerin yaklaşık %40-50’lik bölümünü kapsarlar.

gencOlgunluk çağında daha çok görülürler. Kafatası arka çukur tümörleri ise, çocukluk çağında daha sık görülürler. Oluşma nedenleri kanıtlanmış bir faktör yoktur. Yapılan istatistikler, Glial tümör sıklığının yüz bin kişilik bir toplumda %42-54 arasında olduğuna işaret etmektedir.

*Glioblastoma Multiforme: Tüm Glial tümörlerin %48’ini oluşturur. Genellikle tek taraflı (sağ veya sol lob) olmakla birlikte, karşı lob’a da yayılabilirler.Tedavi edilmezse, beklenen yaşam süresi 6-8 ay kadardır.

*Astrositom: Tüm beyin tümörlerinin %12’sini, Glial tümörlerin ise %25’ini oluşturur. Bu tür tümörler, geniş alanlara yayıma eğilimi gösterirler. Tümör hücre tipine göre, yaşam süresi 5 yıla kadar uzayabilir.

*Oligodendrogliom: Tüm Glial Tümörlerin %5’ini oluştururlar. Diğer Gliom’lara göre, belirgin sınırlı ve sert kıvamlıdırlar. Beyin boşluklarında (karıncıklar) içinde gelişen tiplerine daha çok çocukluk çağında rastlanır ve bunlar kötü gidişlidirler, yaşam süresi 5 yıla kadar uzayabilir.

*Ependimom: Glial Tümörlerin %4’ünü oluştururlar. Beyin karıncıkları içindeki Ependim hücrelerinden orijin alırlarsa da, beyin dokusu içinde de gelişebilirler. Tümör hastalarının %26’sı 5 yıl veya daha uzun yaşayabilmektedir.

2-Beyincik ve Beyin Sapı (Pons) Gliom’ları

Erişkinlerde, beyin tümörlerinin 4’te 3’ü beyin dokusunda görülmesine karşın, çocularda bu oran tersinedir. Yani beyincik ve beyin sapı tümörleri, özellikle 20 yaş altında çoğunlukla görülmektedir.

*Medulloblastomlar: Tümör dokusu, beyincikte genelde orta hattadır ve 4. Beyin karıncığı içine doğru büyüyerek, beyin-omurilik sıvısı dolaşımını bozabilir. Tanı konulduğu zaman, gizli omurilik metastazları mevcut olabilir. Beyin içindeki karıncıklara da yayılım gösterirler. En çok 3-7 yaş arası görülürler.  Bu yaş grubunda Malignite’si en yüksek ve hızlı büyüyen tümörlerdir. Agresif tümörlerdir ve beyin-omurilik sıvısı boyunca yayılabilirler. Tedavi edilmezse, ortalama yaşam süresi 9 ay kadardır.
bas agrisiBelirtileri; önem sırası ile baş ağrısı, kusma, dengesizlik, göz hareketlerinde uyumsuzluk ve istemsiz kaymalar görülür. Beyin-omurilik sıvısı kanalcığı bası nedeni ile tıkanırsa, kafa içi basıncı artar ve baş ağrıları sıklaşarak, devamlı hal alır. Kusma sonrası baş ağrılarındaki geçici iyileşme, aile ve hekimin dikkatinin sistemi üzerine yoğunlaşmasına neden olur. Göz siniri basısı ile göz dibi dolaşımı bozulur, görme bozuklukları ortaya çıkar.

*Beyin Sapı Gliomu: Pediatrik yaş grubunda görülen, çocukluk çağı beyin tümörleri arasında 3. sıklıkta görülür. En sık görüldüğü yaş aralığı 3-8 yaşlar arasındadır ve 6 yaş içinde birikim gösterir. Bu tümörlerin en önemli özellikleri; beyin-omurilik sıvısı kanalına çok yakın olmakla birlikte, beyin içi basınç artışı olmaksızın ilerleme göstermeleridir.  Beyinden çıkan sinir çiftlerini, üst ve alt Extremite’lere (kol ve bacak) giden kas durumu ve gücü ile ilgili sinirlerde fonksiyon bozulmalarına sebep olurlar. Cerrahi için çok zor bir bölge olması nedeni ile, cerrahi dışında genelde, Radyoterapi ile tedavi edilirler. Radyoterapi sonrası düzelenlerde, ortalama ömür 12 ay, Radyoterapi cevabı alınamayanlar da ise, aynı oran 4 ay civarındadır.

Tüm beyin tümörlerinde, ilk tercih cerrahi olmakla birlikte, Radyo ve Kemoterapi ek tedaviler olarak kullanılmaktadır.

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bazı bitkisel maddelerle yapılan Adjuvan (destekleyici) tedavilerden önemli başarılar elde edildiği de bildirilmiştir. 

 Dr. Ünal Vural

 

Beyin Tümörü Soru-Cevap

İyileşme Öyküleri (Sizlerden Gelen)

Milyonda bir rastlanan Gliobstoma Multiforme teşhisi konulmuştuBabam Enver Tuncay 14 Temmuz 2007 tarihinde rahatsızlandı. Çektirmiş olduğumuz beyin MR’ında sol frontol bölgesinde kitle tespit edildi. 17 Ağustos... Devamı...

Tümör Önce 1 cm sonra 3 sonra 2 cm küçüldüMerhabalar, yaptığınız çalışmalardan ötürü sizleri öncelikle tebrik ediyorum, Allah sizlerden razı olsun. 2006 yılının ağustos ayları... Devamı...

Beyin sol frontal bölgesinde 4,5 santimlik tümör tespit edildiSayın Alternatif Tedavi Grubu Öncelikle yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri gönülden kutluyor, sevgi ve saygılarımı... Devamı...

Abim sanki bitkisel hayata girmiş gibiydiÖncelikle başta Adnan Bey olmak üzere tüm ekibine selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bu mektup tarzındaki iletimi Adnan Bey ve ekibinin aracılığıyla... Devamı...

Sol beyincikte bir kitle olduğunu öğrendikMerhaba, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde oturmaktayız. 2 kız evladım var, büyük olan Meyra küçük olan Serra. Sakin bir hayat geçiriyorduk,... Devamı...

Glioblastama Multiforme 4. evreydi ve hastaya ortalama 5-6 aylık yaşam süresi tanıyorduAnnem, 2008 kasım ayında bir akşam, daha önce hiçbir belirti göstermeden, aniden bir nöbet geçirerek yoğun bakıma alındı. Çekilen MR’da... Devamı...

Histolojik tanı:Yüksek gradlı diffüz astrositomBir anne için öyle acılar vardır ki, anlatılması mümkün değildir…Ben, anne olarak, yaşadılarımı anlatmakta güçlük çekiyorum. Yaşadıklarımı... Devamı...

Tümünü Görüntüle...