Beyin Tümörü

Ana Sayfa » Genel » Beyin Tümörü

beyinn-150x150Beyin, kafatası içerisinde tüm vücut fonksiyonlarını kontrol eden, en büyük sinirsel organdır. Arka-alt bölümünde ise beyin bulunur. Yüzeyi girintili çıkıntılı olup iki yarım küreden oluşur. Beyinle kafatası arasında bulunan 3 katlı zar beyni sarsıntılardan ve darbelerden korur. Yapısında milyarlarca sinir hücresi ağ şeklinde bulunur. Beyin;

* duyu organlarını kontrol eder,
* hormonların salgılanmasını kontrol eder,
* istemli ve istemsiz hareketlerin kontrol ve otomasyon merkezidir,
* kan basıncı, vücut sıcaklığı, sindirim hareketleri, susama ve acıkmayı kontrol eder,
* zeka irade ve hırs merkazleri beyindedir,
* okuma yazma ve anlamayı sağlar.

Beyin Tümörü Çeşitleri:

1.     Malign (Kötü huylu) Tümörler:

a) Glial Tümörler: Bu grupta en sık görülen tümörler olup, hızlı büyürler, baskı yaptıkları bölgeye bağlı olarak çeşitli vücutsal ve beyinsel işlev bozukluklarına neden olurlar. I. Ve II. Evreleri düşük evreli olarak               adlandırılır.
Evre III (Anaplastik Astrositom) ve Evre IV(Glioblastoma Multiforme) ise yüksek evreli kabul edilir.
Bu gruba ait diğer kötü huylu tümörler Ependimom, Medulloblastom ve Oligodendrogliom’dur.

Sağ kalım süresi; evreleme, kemoterapi ve radyoterapi alıp almama durumu ve yaş ile ilgilidir. Sağ kalım süresi düşük evrelilerde uzun olmakla birlikte, bunlarda yüksek evreli tümörlere dönüşebilirler. Yüksek evreli Gliomlarda ise hayatta kalım süresi kısalır.

b) Metastatik Beyin Tümörleri: Vücudun beyin dışı bir organından beyine yayılım (metastaz) şeklinde gözlemlenirler. En fazla sırası ile; akciğer, meme, kalın bağırsak, mide, cilt veya prostattan kaynaklanırlar. Metastatik tümörler, tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %10′unu oluşturur. Kesin tanı, biopsi yapılarak konulur.

2.    Benign (İyi huylu) Tümörler: Genelde kafatası içinde, fakat beyin dokusu dışında gelişirler.
Başta Meningioma‘lar olmak üzere Hipofiz Adenomları, Kraniofaringioma’lar, Dermoid ve Epidermoid tümörler, Hemanjioblastom, Kolloid Kist, dev hücreli Astrositom ve Nörinom’lar bu gruptadır.
Bazıları nadiren Malign tümöre dönüşebilir (Meningioma). Ameliyatla tam olarak çıkartabilme şansı yüksektir, nüks etme oranları düşüktür.
Beyin Tümörleri içerisinde kanser hücresi taşıyan en problemli tür GBM, yani Glioblastoma Multiforme‘dir. Bu tür,en agresif tür olarak ta bilinmektedir. Primer tümörler içerisinde, kan tahlillerinde izine       rastlanamayan, teşhis için mutlaka MR ve Patolojik araştırma gerektiren kanser türüdür.

Çoğu kanser türünde erken teşhis mümkünken GBM’nin erken teşhisi ya da tesadüfi görülebilmesi zordur. Oluş nedenleri hala tam olarak açıklanabilmiş değildir. Beslenme, diyet, madde kullanımı, bağışıklık sistemi zayıflığı ve benzeri faktörler ile ilişkisi kurulamamıştır.
Birçok kanser türü belli yaş ve cinsiyette görülebilir iken Glioblastoma Muitiforme her yaş ve cinsiyette görülebilmektedir. GBM, bulunduğu organın yani beynin dışında herhangi bir organa metastaz yapmayan, yalnızca beyin içerisinde farklı noktalara yayılabilen bir kanser türüdür.

İnsan bedeninde en hassas organ beyindir. Cerrahi seçenekleri olmakla birlikte GBM ameliyatlarında birçok risk bulunmaktadır. Hastanın yaşı, tümörün büyüklüğü ve bulunduğu bölge gibi…